Học sinh Việt Nam đang học tại các trường Nhật ngữ


19 responses to “Học sinh Việt Nam đang học tại các trường Nhật ngữ

  1. Thỉnh thoảng có ghé quá web của bạn, lần trước thì thấy bài hát khác giờ bài khác rồi :). Các bạn đang học tại Nhật àh, chúc thành công! hoa

  2. PL viet. hoa’ sai phan` binh` luan kia`.
    ” Nếu bài viết này Hay hãy gửi cho bạn bè…Và Đừng Quên Bình luộn ”
    🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.