Hướng dẫn nạp tiền vào thẻ Rynga


Các Bạn Muốn nạp Tiền vào thẻ điện thoại Rynga các bạn làm theo các hướng dẫn sau,Vào File >Logon

the dien thoai

dien thoai rynga

MÌnh chỉ BánVoucher

the rynga

Để có được 16 số bạn phải mua,Nếu Bạn muốn mua thì Liên hệvới mình

4 responses to “Hướng dẫn nạp tiền vào thẻ Rynga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.