3 responses to “Cách tính năm của Người Nhật

 1. Nhật dở hơi nhiều lúc đi làm giấy tờ nó bắt mình khai năm sinh theo năm niên hiệu của nó. Mày sinh năm showa thứ bao nhiêu? Mày lấy bằng lái xe ô tô năm hesei thứ bao nhiêu? Chính thức chết.Hình ảnh
  Nếu ai bị rồi thì nhớ nhé: Năm 1987 là năm showa 60. Cứ cộng trừ đi là ra năm sinh của mình.
  Còn nếu sang hesei( từ 1988 đến nay) thì nhớ: Năm nay( 2010) là năm heisei 22. Cộng trừ là ra các năm khác. gomen1

 2. Nhắc đến niên hiệu của vua Nhật. Ai cũng biết đương kim Nhật hoàng tên là Akihito. Nhưng có một câu hỏi là

  Họ của Nhật hoàng là gì?

  Câu này mình đã hỏi một giáo sư Nhật, và nhận được câu trả lời nhận được là không biết votim1

 3. Ở Nhật dở hơi nhiều lúc đi làm giấy tờ nó bắt mình khai năm sinh theo năm niên hiệu của nó. Anata sinh năm showa thứ bao nhiêu?

  Nếu ai bị rồi thì nhớ nhé: Năm 1987 là năm showa 62. Cứ cộng trừ đi là ra năm sinh của mình.
  Còn nếu sang hesei( từ 1988 đến nay) thì nhớ: Năm nay( 2010) là năm heisei 22. Cộng trừ là ra các năm khác.

  Ở Nhật khi khai ngày tháng năm sinh, hay một số ngày tháng khác họ hay dùng năm tính theo các đời vua Nhật(VD: sinh năm 1987 thì sẽ viết là 昭和62). cụ thể cách đổi từ năm dương lịch sang năm của các thời vua Nhật như sau:
  * 1867年 = 慶応 3年 = 「明治 0年」
  VD: 1878年:78-67 = 明治11年
  (明治11年 = 1867+11 = 1878年)
  * 1911年 = 明治44年 = 「大正 0年」
  VD: 1919年:19-11 = 大正 8年
  * 1925年 = 大正14年 = 「昭和 0年」
  VD: 1947年:47-25 = 昭和22年
  * 1988年 = 昭和63年 = 「平成 0年」
  VD: 1995年:95-88 = 平成7年
  VD: 2008年:108-88 = 平成20年
  Chú thích : 慶応 : Keiou
  明治 : Meji
  大正 : Taisho
  昭和 : Showa (Hay còn được ký hiệu là : S)
  平成 : Heisei (Hay còn được ký hiệu là : H)
  年 : Năm ( Đã chú thích trên)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.