Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học bằng truyện tranh


Bộ môn hóa học khô khan được làm tươi mới dưới hình thức truyện tranh Nhật đã được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng.

Cả thế giới đều biết rằng Nhật Bản là vương quốc truyện tranh với 80% hình ảnh đại diện cho những công ty, doanh nghiệp đều là nhân vật hoạt hình. Và đưa hoạt hình lồng ghép vào nội dung giáo dục chính thống có lẽ Nhật Bản cũng là nước tiên phong. Những bộ môn tự nhiên “khô khốc” như: Toán, Lý, Hóa được ưu tiên hơn cả trong giai đoạn thử nghiệm này.

Dưới đây là hình ảnh của những sản phẩm “truyện tranh hóa giáo dục” tại Nhật Bản:

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học bằng truyện tranh

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học  bằng... truyện tranh

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học  bằng... truyện tranh

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học  bằng... truyện tranh

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học  bằng... truyện tranh

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học  bằng... truyện tranh

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học  bằng... truyện tranh

6 responses to “Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học bằng truyện tranh

  1. Lý ra khi đưa hình vào SGK thì phải đưa các hình uncensored thì mới thu hút HS hơn chứ nhỉ =)

    /// Bác phuongly trao đổi liên kết được không bác?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.