Ngày của Cha ở Nhật Bản


Ngày của Cha Nếu như tháng năm có ngày của mẹ  thì Chủ nhật thứ 3 trong tháng 6 được chọn là ngày của Cha với ý nghĩa “bày tỏ lòng tôn kính và sự tri ân đối với Cha”

Ngày cảm tạ Cha

“Ngày của Cha” là ngày con cái cảm tạ Cha đã lao động vất vả mỗi ngày và gửi đến Cha quà tặng hay những lời chúc. Ở Mỹ thường gửi tặng Cha hoa hồng trắng. Ở Nhật Bản hằng năm, “Ủy ban ngày của Cha” (Father’s Day Council) tổ chức rất nhiều sự kiện.

Lịch sử Ngày của Cha

Ngày của Cha xuất phát từ quan điểm bình đẳng nam nữ của bà Sonora Smart Dodd, bang Washinton nước Mỹ, năm 1910 : “Có ngày của mẹ, sao không có ngày của cha?”. Bà Dodd đã mở tiệc tạ ơn người cha đã một thân một mình nuôi dưỡng bà sau khi mẹ của bà qua đời. Sau bữa tiệc, bà Dodd đã dâng những bông hồng trắng lên mộ của người cha quá cố với sự tôn kính và tri ân đối với cha. Từ đó, hoa hồng trắng trở thành biểu tượng trong Ngày của cha.

Sau 24 năm, vào năm 1934, “Ủy ban ngày của cha trên toàn nước Mỹ” được thành lập, và “Ngày của Cha” đã phổ biến rộng rãi ra toàn quốc.

Năm 1972, Ngày của Cha được công nhận chính thức là ngày lễ ở Mỹ.

Ở Nhật bản, ngày của Cha được du nhập vào khoảng năm 1955 và được hưởng ứng ra toàn quốc.

Mong ước bình an (Nơ màu vàng)

Ở Nhật Bản, Ủy ban ngày của Cha tổ chức rất nhiều sự kiện . Vào ngày này, người ta hay tặng “Nơ màu vàng”.  “Màu vàng” ở Anh được coi là màu bảo vệ bản thân, tư tưởng này được truyền sang Mỹ, và nơ vàng trở thành “nơ màu vàng hạnh phúc”, đồng thời là “vật cầu mong sự bình an đến người mình yêu mến”. Nơ vàng tượng trưng cho sự mang đến hạnh phúc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.