Một số điểm du lịch suối nước nóng nổi tiếng ở Nhật


Suối nước nóng Dogo ở xứ Iyo (nay là tỉnh Ehime) được coi là suối nước nóng lâu đời nhất ở Nhật Bản. Tương truyền rằng, đây là nơi một số vị hoàng đế trong truyền thuyết và những hoàng đế trong thời kỳ đầu lịch sử thường đến tắm. Các nhà sư đã xây dựng onsen này thành nơi chữa bệnh, và tắm suối nước nóng còn là một phần trong lễ tẩy trần của Phật giáo.

Onsen ở Hokkaido.
Onsen ở Hokkaido.

Onsen ở Gunma

Ở Nhật, việc khỏa thân tắm suối nước nóng là chuyện bình thường (VN mình chưa dám đâu nhờ?)

Ở Nhật, việc khỏa thân tắm suối nước nóng là chuyện bình thường (VN mình chưa dám đâu nhờ?)

Suối Takaragawa ở Gunma

Suối Takaragawa ở Gunma

Yuzawa Onsen ở Niigata

suối nước nóng nhật bản

Hanamaki Onsen ở Iwate

suối nước nóng nhật bản

Từ xa xưa, không chỉ nam giới, mà cả nữ giới đều rất thoáng trong chuyện khỏa thân tắm onsen.

Kinugawa Onsen ở Tochigi

suối nước nóng nhật bản

Onsen ở Ehime

suối nước nóng nhật bản

Xứ Iyo – nay là tỉnh Ehime nổi tiếng với các onsen từ ngàn xưa

Nyuto Onsen ở Akita.

suối nước nóng nhật bản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.