Lễ hội mùa xuân Yayoi


Người ta nói, “Mùa xuân của Nikko được bắt đầu với lễ hội Yayoi”. Lễ hội này báo hiệu mùa xuân đang đến trên Nikko, trong đó có các điện và đền thờ được xem là Di sản Thế giới. Lễ hội Yayoi bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4 tại ngôi đền Futarasan.
Đây là một sự kiện truyền thống, bắt đầu vào năm 767 – 770. Lễ hội Yayoi được tổ chức vào tháng 3 tại thời điểm đó bởi vì Yayoi có nghĩa là tháng 3 trong lịch cổ đại. Lịch hiện đại ngày nay đã được đổi vào năm 1873 và ngày tháng tổ chức lễ hội đã được thay đổi từ đó.
Ba đền thờ di động sẽ được chuyển từ đền thờ Takinoo Hongu đến đền thờ Honsha vào ngày đầu tiên của lễ hội, ngày 13 tháng 4. Ngoài ra, màn khiêu vũ Yaotome của những người nữ giới sẽ được thực hiện trong cùng một ngày. Đền thờ di động trong đền Takinoo sẽ được chuyển đến Takinoo thông qua đền Toshogu vào ngày 14 tháng 4. Những đền thờ di động sẽ được cất giữ trong nhà nguyện Haiden. Ngoài ra, buổi lễ Thiên Chúa cũng được tổ chức vào ngày 15 tháng 4.
Các đền thờ di động sẽ được chuyển trở lại vào đền thờ Honsha từ đền Takinoo vào ngày 16 tháng 4. Đền thờ di động sẽ được cất giữ trong Takamagahara của Honsha. Những đền thờ di động khác cũng sẽ được chuyển đến Takamagahara. Ngôi đền từng để trong nhà nguyện Haiden sẽ một lần nữa được mang đi sau buổi lễ thiêng liêng. Rượu và các đồ ngọt sẽ được chuẩn bị trong buổi lễ đó.
 
17 tháng 4 sẽ là ngày cao điểm của lễ hội Yayoi. 13 đền thờ di động được trang trí lộng lẫy được gọi là Hana-Yatai sẽ tụ họp lại từ phía đông và phía tây. Họ chơi nhạc. Ghế sedan thiêng liêng của 3 điện thờ chính sẽ được chuyển đến đền Hongu. Sau đó họ quay trở lại đền thờ Honsha sau buổi lễ. Đây là lễ hội được tổ chức cho giáo dân. Vào ngày 17, khi tất cả các đền thờ di động đã tập hợp, người đứng đầu của thị trấn này sẽ đến thăm thị trấn khác để gửi lời chúc mừng trong lễ nghi trao đổi thẻ tên.
Các giáo dân thực hiện tất cả mọi thứ theo thứ tự truyền thống. Sẽ có một cuộc xung đột giữa các thị trấn nếu có điều gì đó sai thứ tự. Sai sót gây ra rất nhiều rắc rối, đó là lý do tại sao lễ hội này còn được gọi là Gota Matsuri, từ “gota” có nghĩa là “rắc rối”, hoặc “Liên hoan các tranh chấp”. Vì vậy, mọi người đều tập trung chú ý đến lễ hội. Đền thờ di động từ nhà nguyện Haiden sẽ quay trở về vị trí cũ sau khi lễ hội kết thúc.
Được chọn là một di sản thế giới, Futarasan được nhiều người thân mật gọi là Nantaisan (Mt. Nantai). Jinja Futarasan được dành riêng cho những ngọn núi. Linh mục Shodo, người sáng lập ngôi đền này năm 790, cũng nổi tiếng với việc khai phá núi của Nikko. Ông là người đầu tiên thành công trong việc leo lên đỉnh ngọn núi này, một ngọn núi rất dốc và ông đã dựng lên một ngôi đền trên đó. Người ta tin rằng hồ Chuzenjiko và Kegon, những điểm du lịch phổ biến ngày nay, cũng đã được phát hiện bởi Shodo và những người theo ông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.