Download bộ gõ tiếng Việt Unikey và Vietkey


Unikey và Vietkey là 2 bộ gõ phổ biến nhất hiện nay. Theo quan điểm của mình thì Unikey dùng tốt hơn Vietkey vì:

-Gọn nhẹ hơn(Unikey chỉ 200-300KB so với vài MB của Vietkey)

-Nhiều tool hỗ trợ, VD như chuyển mã chữ.(Nếu bạn muốn chuyển mã chữ online, có thể vào đây:Chuyển mã tiếng Việt online)

-Cảm giác gõ nhanh hơn nhờ 1 số yếu tố nhỏ nhỏ(gõ uo và w thành ươ)….

Link download:

Download Unikey

UniKey 4.0 RC2, 32 bit, ZIP file: Build 091101 (608 KB). Supports 32-bit Windows 2K/XP and above.

UniKey 4.0 RC2, 64 bit, ZIP file: Build 091101 (635 KB). Supports 64-bit Windows 2K/XP and above.

Download Vietkey

Sau khi download xong bộ gõ tiếng Việt Unikey và Vietkey, hãy xem những font tiếng Việt đẹp nhất và tải về máy bạn tại trang chủ: http://FontChu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.