Tuần lễ vàng ở Nhật Bản


Từ cuối tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 được gọi là “Tuần lễ Vàng” tại Nhật Bản vì trong thời gian này có khá nhiều ngày lễ của quốc gia. Nhiều công ty tại Nhật Bản đóng cửa trong khoảng một tuần đến 10 ngày, tùy thuộc vào lịch.  Mọi người thường đi nghỉ mát và du lịch trong nước hoặc ở nước ngoài, do đó các điểm thu hút khách du lịch tại Nhật Bản thường đông hơn trong thời gian này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.