Thay đổi luật nhập cảnh từ tháng 7 năm 2012


Nhật Bản bắt đầu áp dụng chế độ quản lý lưu trú mới từ tháng 7 năm 2012. Dưới đây TTNB xin giới thiệu những điểm chính của chế độ mới này.

Thay đổi luật nhập cảnh từ tháng 7 năm 2012

● Chế độ quản lý tư cách lưu trú mới là chế độ như thế nào ?

Chế độ quản lý lưu trú mới là chế độ được ban hành nhằm để bộ trưởng bộ tư pháp nắm bắt được một cách liên tục và có hệ thống những thông tin cần thiết đối với việc quản lý lưu trú của người nước ngoài. Với việc áp dụng chế độ quản lý lưu trú mới, sự tiện lợi của người nước ngoài lưu trú hợp pháp tại Nhật sẽ được nâng cao hơn nữa. Cụ thể là, những công dân nước ngoài cư trú hợp pháp với thời hạn dài hay vừa tại Nhật sẽ được cấp Thẻ lưu trú. Và trường hợp nếu có thay đổi về nơi làm việc thì cần thiết phải có sự xuất trình.

Để phòng ngừa việc làm giả thẻ lưu trú, trên Thẻ lưu trú mới sẽ được đặt một con chip IC và tất cả những thông tin ghi trên thẻ sẽ được cài vào Chíp. Thẻ lưu trú sẽ được quy định rõ thời hạn sử dụng.

Thời hạn của thẻ lưu trú như sau:

Đối với người trên 16 tuổi:

 – Trường hợp vĩnh trú: Thời hạn là 7 năm kể từ ngày cấp thẻ.

 – Trường hợp không phải người vĩnh trú: Thời hạn thẻ lưu trú là ngày hết hạn tư cách lưu trú.

Đối với người dưới 16 tuổi:

 – Trường hợp vĩnh trú: Thời hạn thẻ lưu trú là ngày sinh nhật tròn 16 tuổi.

 – Trường hợp không phải người vĩnh trú: Thời hạn thẻ lưu trú là ngày hết hạn tư cách lưu trú hoặc ngày sinh nhật năm 16 tuổi (sẽ áp dụng ngày nào đến trước)

●  Những đối tượng sử dụng chế độ quản lý lưu trú mới 

Những đối tượng sử dụng chế độ quản lý lưu trú mới là tất cả những công dân nước ngoài đang lưu trú ở Nhật vời thời hạn dài hay vừa đã được cục xuất nhập cảnh cấp phép. Cụ thể các đối tượng áp dụng chế độ lưu trú mới là những đối tượng kết hôn với người Nhật, những công dân người nước ngoài gốc Nhật, lao động làm việc tại các công ty ở Nhật, Thực tập sinh kỹ năng, lưu học sinh, người đã có quyền vĩnh trú. Những người đến Nhật với mục đích du lịch ngắn hạn sẽ không thuộc đối tượng sử dụng chế độ quản lý lưu trú mới.

●  Sẽ hủy bỏ Chế độ đăng ký Thẻ ngoại kiều khi áp dụng chế độ quản lý lưu trú mới

Thay đổi luật nhập cảnh từ tháng 7 năm 2012 Chế độ đăng ký thẻ ngoại kiều sẽ bị hủy bỏ khi chế độ quản lý lưu trú mới được áp dụng. Theo đó, các loại giấy tờ xuất trình cũng sẽ có sự thay đổi.

Đối với Thẻ ngoại kiều đang sử dụng của các công dân người nước ngoài đang lưu trú ở Nhật vời thời hạn dài hay vừa thì sau khi Chế độ quản lý lưu trú được áp dụng, Thẻ ngoại kiều sẽ được xem như là Thẻ lưu trú tạm thời. Vì vậy, hãy mang theo người cho đến khi được cấp Thẻ lưu trú mới.

● Thời hạn lưu trú từ trước đến nay tối đa là 3 năm sẽ được thay đổi thành 5 năm.

Với những tư cách lưu trú có thời hạn lưu trú tối đa là 3 năm sẽ được thay đổi thành 5 năm. Ví dụ tư cách lưu trú “Chồng hoặc vợ của người Nhật” hiện tại có thời hạn lưu trú là 1 năm hoặc 3 năm. Khi luật mới được áp dụng thì thời hạn lưu trú tối đa sẽ là 5 năm.

■ Áp dụng chế độ tái nhập cảnh mới.

Những người nước ngoài tại Nhật còn thời hạn lưu trú và sở hữu thẻ lưu trú, nếu rời khỏi Nhật không quá 1 năm sẽ không cần thiết phải xin giấy phép tái nhập cảnh.

Lưu ý: Những người đã rời khỏi Nhật sẽ không thể xin kéo dài thời gian tái nhập cảnh tại nước ngoài. Do đó, trong trường hợp bạn không quay lại Nhật trong thời hạn 1 năm đó, bạn sẽ bị mất tư cách lưu trú.

Ngoài ra, giấy phép tái nhập cảnh từ trước đến nay có thời hạn sử dụng là 3 năm sẽ được thay đổi thành 5 năm.

● Hãy hết sức chú ý

Cùng với việc áp dụng chế độ lưu trú mới, các hình phạt, cưỡng chế về nước, xóa bỏ tư cách lưu trú vì các lý do dưới đây cũng đã được thiết lập.

■ Bị xóa bỏ tư cách lưu trú

– Lấy tư cách lưu trú bằng các phương pháp bất chính.
– Người có vợ hoặc chồng là công dân người Nhật, người kết hôn với người có visa vĩnh trú đang lưu trú tại Nhật mà không có lý do chính đáng, không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trên 6 tháng. ( Nghĩa là kết hôn giả để đến Nhật để lao động hay các mục đích khác chứ không sống với nhau như vợ chồng )
– Không trình diện và nộp giấy tờ cư trú tại khu vực mình đang ở mà không có lý do chính đáng hoặc làm giả giấy tờ.

■ Bị trục xuất

– Sẽ áp dụng cho các hành vi làm giả Thẻ lưu trú.
– Các đối tượng đã bị tống giam vì lý do làm giấy tờ giả.

■ Xử phạt

– Vi phạm nghĩa vụ xuất trình giấy tờ, nghĩa vụ mang theo giấy tờ, hay việc nhận thẻ lưu trú từ người khác. Vi phạm nghĩa vụ xuất trình giấy tờ, làm giả giấy tờ liên quan đến các loại giấy tờ cần thiết của người lưu trú thời hạn dài hay vừa.
– Hành vi hỗ trợ lao động bất hợp pháp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.