Hướng dẫn đổi bằng lái xe máy


Để đổi bằng lái xe máy Việt Nam sang bằng lái xe máy của Nhật, các yêu cầu và thủ tục cần thiết như sau:
Về yêu cầu: 1. Bạn phải có đủ ít nhất thời gian 3 tháng ở Việt Nam tính từ ngày cấp bằng (trong trường hợp không đủ 3 tháng, thời gian về Việt Nam sau này sẽ được cộng dồn vào thời gian trước đó đã ở Việt Nam) 2. Bằng không được cắt mép, còn nguyên trạng.

Đọc tiếp

One response to “Hướng dẫn đổi bằng lái xe máy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.