WordPress 3.4 tùy chỉnh dễ dàng hơn


WordPress đã phát hành phiên bản 3.4 . phiên bản này đã cải thiện đáng kể tuỳ biến chủ đề WordPress, đầu tùy chỉnh, cũng như hình ảnh chú thích…

WordPress 3.4 tùy chỉnh dễ dàng hơn

WordPress 3.4 tùy chỉnh dễ dàng hơn

Những cải tiến lớn nhất của WordPress 3.4 rõ ràng là một tùy biến chủ đề mới, cho phép thời gian thực chỉnh sửa và tùy chỉnh chủ đề của bạn, bạn có thể sửa đổi trong thời gian Nhất định màu sắc chủ đề, hình nền, và hình ảnh tiêu đề tùy chỉnh, bạn có thể thời gian thực vận hành, cho đến khi sự hài lòng của mình. Ngoài ra thay đổi bên trong của WordPress là dễ dàng hơn để sử dụng, chẳng hạn như trình duyệt chủ đề mà các trang không còn nhắn tin trực tiếp từ thư viện phương tiện  trực tiếp lựa chọn các tiêu đề tùy chỉnh và nền, sau đó tiêu đề của hình ảnh, chỉnh sửa để tăng cường và hỗ trợ mã html.

One response to “WordPress 3.4 tùy chỉnh dễ dàng hơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.