Giải mã footer trong WordPress


Footer của WordPress  là một thực tế phổ biến bởi các nhà phát triển WordPress Giữ bản quyền cho Giao diện mình làm ra

Cá nhân tôi không có bất cứ điều gì thay đổi hoặc tôi không tự ý điền vào footer.php. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Có một vài quảng cáo không liên quan và tại những thời điểm nhiều hơn một quảng cáo chỉ cho một vài chục quảng cáo! Hãy tưởng tượng trang web của bạn có các link không muốn đưa lên,

Dưới đây là làm thế nào bạn có thể giải mã các Footer Theme WordPress và thay đổi nội dung và loại bỏ các liên kết không mong muốn:

Sao chép nội dung được mã hóa và dán nó trong khu vực hộp văn bản trong OpinionatedGeek . Giải mã và bạn sẽ nhận được nội dung giải mã, bạn có thể sao chép và thay thế nó trong footer.php.

Tuy nhiên, có những nhà phát triển đã làm cho nó thực sự khó khăn cho bạn để giải mã các liên kết chân trang, Hãy làm theo các bước

  • 1 Mở index.php của bạn và tìm thấy

<Php get_footer ();?>

  • 2 Đặt một bình luận HTML mà bạn có thể dễ dàng nhận ra, trước và sau khi

<!– footer content starts Here –>

<?php get_footer(); ?>

<!– footer content ends Here –>

  • 3 Ghé thăm blog của bạn
  • 4 Xem nguồn
  • 5 Sao chép mã nguồn HTML
  • 6 Mở  footer.php và thay thế nội dung được mã hóa với mã HTML.

Lưu ý: Hầu hết các chủ đề sẽ có một giấy phép mà không sẽ cho phép bạn thay đổi các liên kết chân trang. Thì tốt nhất bạn đi tìm Giao diện khác ví dụ đây https://thongtinnhatban.wordpress.com/category/wordpress/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.