Tùy chỉnh Theme Oxygen


cách tùy chỉnh theme Oxygen

Giao diện Oxygen rất đẹp và phong cách với trang news. Với hình ảnh tốt đẹp của bạn, thiết kế cân bằng sắc nét và cũng làm cho blog của bạn chuyên nghiệp hơn.

Showcase page template

Khi bạn lần đầu tiên kích hoạt oxygen, bạn sẽ thấy bài của bạn trong một định dạng blog truyền thống nhưng nếu bạn muốn Cho các mẫu trưng bày lên trang Nhất thì bạn làm theo các bước

Để sử dụng các bản mẫu, tạo ra hoặc chỉnh sửa một trang, và gán nó vào trang mẫu trưng bày từ các thuộc tính trang mô-đun. Nếu bạn muốn sử dụng các mẫu trưng bày trên trang của bạn, Vào Settings → Reading các tùy chọn trang Mặt trận để trang tĩnh. Chọn trang bạn chỉ được giao các mẫu trưng bày là trang của bạn và sau đó chọn một  trang blog của bạn.

One response to “Tùy chỉnh Theme Oxygen

Leave a Reply to jp Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.