Thành phố Fukuoka


Hình ảnh Fukuoka bao gồm đền Fukuoka, Fukuoka và thành phố Fukuoka

Fukuoka pictures

Fukuoka vào ban đêm

Fukuoka pictures

Fukuoka – xếp hàng cho bữa ăn mỳ Đêm

Fukuoka pictures

Thành phố Hakata-Fukuoka

Fukuoka pictures

Đền Dazaifu – Fukuoka

http://vietpan.net/   https://thongtinnhatban.wordpress.com/

Có thể những gì tôi ở đây viết với bạn nó sai bét nhưng với tôi viết lách là một cách để thể hiện mình, để nói cho mọi người biết mình là ai. Và cái quan trọng nhất là tôi sẽ trở nên tốt hơn, học hỏi được nhiều hơn qua ý kiến phản hồi từ các bạn.

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Japan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 281 other followers

%d bloggers like this: