Buổi đồng diễn đàn ukulele của Nhật bản lập kỷ lục


 

 Thành phố Yokohama  (Nhật Bản) ngày 28.7 đã lập kỷ lục Guinness tổ chức buổi đồng diễn chơi đàn ukulele lớn nhất thế giới.

Theo AFP, hơn 2.000 người tập trung tại thành phố Yokohama vào ngày 28.7 để cùng nhau chơi đàn ukulele (loại đàn ghi ta bốn dây của Hawaii).

Họ đánh đàn bài hát có tên Aloha Mahalo A Hui Ho do một cựu đô vật sumo người Hawaii sáng tác.

Buổi đồng diễn đàn ukulele của Nhật bản lập kỷ lục

Buổi đồng diễn đàn ukulele của Nhật bản lập kỷ lục
Buổi đồng diễn chơi đàn ukulele lớn nhất thế giới được tổ chức ở thành phố Yokohama ngày 28.7 – Ảnh: AFP

Thành phố Yokohama đã phá kỷ lục buổi đồng diễn chơi đàn ukulele lớn nhất thế giới của Thụy Điển được lập hồi tháng 8.2011 với 1.547 người chơi đàn.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.