Chùm ảnh khiêu dâm sẽ cứu thế giới


Ngày 25 và 26/8 vừa qua tại Shinjuku, Tokyo đã diễn ra cuộc vận động quyên góp tiền cho các hội từ thiện, cuộc vận động là một phần của sự kiện “Erotica will save the World” (Tạm dịch: Khiêu dâm sẽ cứu thế giới).

Từ thiện để được sờ nắn ngực phụ nữ

Chùm ảnh khiêu dâm sẽ cứu thế giới

Chùm ảnh khiêu dâm sẽ cứu thế giới

Xem Video


Vietpan.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s