Thủ tục đăng kí con dấu ở Nhật Bản


Ở Nhật Bản, con dấu được gọi là Hanko nó được sử dụng thay thế cho một chữ ký cá nhân. Con dấu thường được đăng ký tại văn phòng thành phố được gọi là jitsuin ( nơi đăng ký, đóng dấu).

con dấu ở nhật

Văn bản xác nhận đăng kí con dấu là một giấy chứng nhận đăng ký con dấu được gọi là (inkan shomeisho). Cả 2 thường được sử dụng trong các hợp đồng quan trọng.

Thủ tục đăng ký

Nếu bạn đã trên 15 tuổi và có một bản sao chứng nhận đăng ký cư trú, bạn có thể đăng ký con dấu của bạn tại thành phố, thị xã nơi mà bạn đang sinh sống.

Khi bạn đăng kí con dấu bạn cần lưu ý những điều sau: Kích thước con dấu, các kí tự chữ kí của bạn khi sử dụng trên con dấu. Tên của bạn khắc trên con dấu phải giống trong giấy chứng nhận đăng ký cư trú. Mỗi người chỉ có thể đăng kí 1 con dấu cá nhân riêng.

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Để có được một giấy chứng nhận đăng ký con dấu, bạn hay người đại diện của bạn phải đưa ra một thẻ đăng ký con dấu và giấy tờ tùy thân của bạn, và điền vào các mẫu đơn có sẵn tại văn phòng thành phố, thị xã nơi mà bạn cưtrú. Nếu có bất kỳ nhầm lẫn nào trong các hình thức đăng kí, bạn sẽ không thể có được giấy chứng nhận đăng ký con dấu.

https://thongtinnhatban.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.