Maria Ozawa “cởi đồ” để quảng bá game


Sao phim 18+ của Nhật Maria Ozawa lại làm nóng làng game với bộ ảnh cosplay cực chất.

Cũng giống như người đồng nghiệp Sora Aoi, mới đây, ngôi sao phim 18 nổi tiếng của Nhật Bản Maria Ozawa đã được mời trở thành đại sứ cho một tựa game online bắn súng của Trung Quốc. Ngay lập tức, một bộ ảnh cosplay nóng xung quanh Maria Ozawa để quảng bá cho tựa game bắn súng này:

Sao phim 18 của Nhật sexy trong cosplay quảng bá game mới 1

Sao phim 18 của Nhật sexy trong cosplay quảng bá game mới 2

 

Sao phim 18 của Nhật sexy trong cosplay quảng bá game mới 3

Sao phim 18 của Nhật sexy trong cosplay quảng bá game mới 4

Sao phim 18 của Nhật sexy trong cosplay quảng bá game mới 5

Sao phim 18 của Nhật sexy trong cosplay quảng bá game mới 6

Sao phim 18 của Nhật sexy trong cosplay quảng bá game mới 7

Sao phim 18 của Nhật sexy trong cosplay quảng bá game mới 8

Sao phim 18 của Nhật sexy trong cosplay quảng bá game mới 9

Sao phim 18 của Nhật sexy trong cosplay quảng bá game mới 10

Sao phim 18 của Nhật sexy trong cosplay quảng bá game mới 11

Sao phim 18 của Nhật sexy trong cosplay quảng bá game mới 12

https://thongtinnhatban.wordpress.com/photos/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.