Hơn 1.000 người ngồi lên nhau


Vào ngày 28/10 vừa qua, hơn 1.300 người đã tụ tập tại thành phố Onojo, Nhật Bản cho một mục đích: ngồi lên lòng nhau. Sự kiện này là một nỗ lực nhằm phá kỷ lục thế giới cho danh hiệu: “Nhiều người ngồi trên một chiếc ghế nhất” ở Singapore với 1.058 người.

Hơn 1.000 người ngồi lên nhau
Sự kiện này được tổ chức bởi chính quyền thành phố Onojo. Họ đã chọn kỷ lục “ghế người” này để đại diện cho sự tin tưởng và đoàn kết của người dân Onojo.
Hơn 1.000 người ngồi lên nhau
Một nhóm người sẽ đứng thành đường thẳng, hai mũi chân thẳng về phía trước và 2 tay của người sau phải được đặt lên vai người đứng trước. Sau đó, khi đếm đến 3, tất cả mọi người sẽ ngồi lên lòng nhau, người cuối cùng trong hàng sẽ được ngồi lên một chiếc ghế thật sự.
Hơn 1.000 người ngồi lên nhau
Miễn là không có ai ngọ nguậy hay uốn éo, các chuỗi “người” mới sẽ được lập và kết nối thành một vòng lớn. Vào ngày 28 tháng 10 vừa qua, thành phố Onojo đã thành công trong việc phá kỷ lục với 1.318 người dân tham gia. Ngay sau sự kiện này, chính quyền thành phố đã nộp đơn lên Tổ chức kỷ lục Guiness thế giới và mới đây, ngày 18/12, kỷ lục đã được công nhận thuộc về thành phố Onojo.
Hơn 1.000 người ngồi lên nhau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.