Thủ thuật SEO cho Blog WordPress


Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản wordpress.com thì bạn cũng không phải làm nhiều việc để seo wordpress.com vì mặc định wordpress.com đã hỗ trợ khá tốt cho seo. Sau đây là vài các để  Seo wordpress.com  (thủ thật seo wordpress.com) để bạn nâng cao hơn việc seo cho blog wordpress.com.

1. Cho phép search engines index blog của bạn.

Trong trang quản trị bạn vào Settings -> Reading . và bạ n chọn “Allow search engines to index this site.”

Che-do-rieng-tu-wordpress-com

2. Google Webmaster Tools và Bing Webmaster Center Verification

sau khi các bạn đã đăng ký Google Webmaster Tools và Bing Webmaster Center bạn sẽ có được meta key “content”. Và bạn vào Công cụ -> Available tools trong sitea admin của bạn.

và add các meta key “content” vào như hình

Webmaster-Tools-Verification-wordpress-com

3. Đăng ký 1 domain riêng

wordpress.com hỗ trợ bạn add domain riêng thay vì dùng sub domain để thuận lợi hơn cho việc seo wordpress của bạn. Nhưng bạn phải bỏ tiền cho việc này. để biết thêm về việc add domain riêng trong site admin bạn vào Store -> Store: trong đó sẽ liệt kê chi tiết các góp chức năng nâng cao.

4. sử dụng Tag và categorize cho wordpress.com seo

sử dụng Tag và categorize trong bài viết của bạn với keywords thích hợp và từ khóa đó sẽ được có trong global tags pages của WordPress.com. việc này sẽ giúp chó các search engine đến web bạn nhanh hơn

5. cài đặt theme wordpress hỗ trợ tốt cho seo wordpress

Bạn có thể tham khảo 2 theme wordpress sau Vigilance và Linen hỗ trợ khá tốt cho  Seo WordPress.com

6. nên có desciription cho Tag và categorize trong Seo WordPress.com

bận nên tạo nội dung cho desciription của Tag và categorize. để làm điều này, trong phần quản trị bạn vào Bài viết -> tags/Categories. chọn cái muốn edit và điền nội dung cho desciription

sua-chuyen-muc-wordpress-300x158

7. tối ưu nội dung bài viết cho wordpress.com seo

có một vài nguyên tắc cơ bản sautừ khóa nên có trong tiêu đề bài viết

  • trong bài viết nên chưa từ khóa mật độ khoản 3-7%
  • từ khóa nên rảy đều trong bài viết
  • nên in đậm từ khóa
  • đặt link về các từ khóa khác có trong web mình ( liên kết nội)

https://thongtinnhatban.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s