Cô nàng dễ thương bên máy ảnh phim


Bên chiếc máy ảnh phim cổ điển, cô nàng tóc ngắn thỏa sức tỏa sáng.Yashica là dòng máy cổ vốn một thời là huyền thoại trong làng máy ảnh Nhật. Những loại máy thuộc Yashica dùng khổ phim 6×6 trên cuộn phim 120.

Cô nàng dễ thương bên máy ảnh phim Cô nàng dễ thương bên máy ảnh phim Cô nàng dễ thương bên máy ảnh phim Cô nàng dễ thương bên máy ảnh phim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.