999 Chữ hán thông dụng Nhất


Kanji    Âm Hán Việt    Nghĩa / Từ ghép    On-reading
1     日    nhật    mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo    nichi, jitsu
2     一    nhất    một, đồng nhất, nhất định    ichi, itsu
3     国    quốc    nước, quốc gia, quốc ca    koku
4     十    thập    mười    juu, jiQ
5     大    đại    to lớn, đại dương, đại lục    dai, tai
6     会    hội    hội họp, đại hội    kai, e
7     人    nhân    nhân vật    jin, nin
8     年    niên    năm, niên đại    nen
9     二    nhị    2    ni
10    本    bản    sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất    hon
11    三    tam    3    san
12    中    trung    trung tâm, trung gian, trung ương    chuu
13    長    trường, trưởng    trường giang, sở trường; hiệu trưởng    choo
14    出    xuất    xuất hiện, xuất phát    shutsu, sui
15    政    chính    chính phủ, chính sách, hành chính    sei, shoo
16    五    ngũ    5    go
17    自    tự    tự do, tự kỉ, tự thân    ji, shi
18    事    sự    sự việc    ji, zu
19    者    giả    học giả, tác giả    sha
20    社    xã    xã hội, công xã, hợp tác xã    sha
21    月    nguyệt    mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực    getsu, gatsu
22    四    tứ    4    shi
23    分    phân    phân số, phân chia    bun, fun, bu
24    時    thời    thời gian    ji
25    合    hợp    thích hợp, hội họp, hợp lí    goo, gaQ, kaQ
26    同    đồng    đồng nhất, tương đồng    doo
27    九    cửu    9    kyuu, ku
28    上    thượng    thượng tầng, thượng đẳng    joo, shoo
29    行    hành, hàng    thực hành, lữ hành; ngân hàng    koo, gyoo, an
30    民    dân    quốc dân, dân tộc    min
31    前    tiền    trước, tiền sử, tiền chiến, mặt tiền    zen
32    業    nghiệp    nghề nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp    gyoo, goo
33    生    sinh    sinh sống, sinh sản    sei, shoo
34    議    nghị    nghị luận, nghị sự    gi
35    後    hậu    sau, hậu quả, hậu sự    go, koo
36    新    tân    mới, cách tân, tân thời    shin
37    部    bộ    bộ môn, bộ phận    bu
38    見    kiến    ý kiến    ken
39    東    đông    phía đông    too
40    間    gian    trung gian, không gian    kan, ken
41    地    địa    thổ địa, địa đạo    chi, ji
42    的    đích    mục đích, đích thực    teki
43    場    trường    hội trường, quảng trường    joo
44    八    bát    8    hachi
45    入    nhập    nhập cảnh, nhập môn, nhập viện    nyuu
46    方    phương    phương hướng, phương pháp    hoo
47    六    lục    6    roku
48    市    thị    thành thị, thị trường    shi
49    発    phát    xuất phát, phát kiến, phát hiện, phát ngôn    hatsu, hotsu
50    員    viên    thành viên, nhân viên    in
51    対    đối    đối diện, phản đối, đối với    tai, tsui
52    金    kim    hoàng kim, kim ngân    kin, kon
53    子    tử    tử tôn, phần tử, phân tử, nguyên tử    shi, su
54    内    nội    nội thành, nội bộ    nai, dai
55    定    định    thiết định, quyết định, định mệnh    tei, joo
56    学    học    học sinh, học thuyết    gaku
57    高    cao    cao đẳng, cao thượng    koo
58    手    thủ    tay, thủ đoạn    shu
59    円    viên    viên mãn, tiền Yên    en
60    立    lập    thiết lập, tự lập    ritsu, ryuu
61    回    hồi    vu hồi, chương hồi    kai, e
62    連    liên    liên tục, liên lạc    ren
63    選    tuyển    tuyển chọn    sen
64    田    điền    điền viên, tá điền    den
65    七    thất    7    shichi
66    代    đại    đại biểu, thời đại, đại diện, đại thế    dai, tai
67    力    lực    sức lực    ryoku, riki
68    今    kim    đương kim, kim nhật    kon, kin
69    米    mễ    gạo    bei, mai
70    百    bách    trăm, bách niên    hyaku
71    相    tương, tướng    tương hỗ, tương tự, tương đương; thủ tướng    soo, shoo
72    関    quan    hải quan, quan hệ    kan
73    明    minh    quang minh, minh tinh    mei, myoo
74    開    khai    khai mạc, khai giảng    kai
75    京    kinh    kinh đô, kinh thành    kyoo, kei
76    問    vấn    vấn đáp, chất vấn, vấn đề    mon
77    体    thể    hình thể, thân thể, thể thao    tai, tei
78    実    thực    sự thực, chân thực    jitsu
79    決    quyết    quyết định    ketsu
80    主    chủ    chủ yếu, chủ nhân    shu, su
81    動    động    hoạt động, chuyển động    doo
82    表    biểu    biểu hiện, bảng biểu, biểu diễn    hyoo
83    目    mục    mắt, hạng mục, mục lục    moku, boku
84    通    thông    thông qua, thông hành, phổ thông    tsuu, tsu
85    化    hóa    biến hóa    ka, ke
86    治    trị    cai trị, trị an, trị bệnh    chi, ji
87    全    toàn    toàn bộ    zen
88    度    độ    mức độ, quá độ, độ lượng    do, to, taku
89    当    đương, đáng    chính đáng; đương thời, tương đương    too
90    理    lí    lí do, lí luận, nguyên lí    ri
91    山    sơn    núi, sơn hà    san
92    小    tiểu    nhỏ, ít    shoo
93    経    kinh    kinh tế, sách kinh, kinh độ    kei, kyoo
94    制    chế    chế ngự, thể chế, chế độ    sei
95    法    pháp    pháp luật, phương pháp    hoo, haQ, hoQ
96    下    hạ    dưới, hạ đẳng    ka, ge
97    千    thiên    nghìn, nhiều, thiên lí    sen
98    万    vạn    vạn, nhiều, vạn vật    man, ban
99    約    ước    lời hứa (ước nguyện), ước tính    yaku
100    戦    chiến    chiến tranh, chiến đấu    sen
101    外    ngoại    ngoài, ngoại thành, ngoại đạo    gai, ge
102    最    tối    nhất (tối cao, tối đa)    sai
103    調    điều, điệu    điều tra, điều hòa; thanh điệu, giai điệu    choo
104    野    dã    cánh đồng, hoang dã, thôn dã    ya
105    現    hiện    xuất hiện, hiện tại, hiện tượng, hiện hình    gen
106    不    bất    bất công, bất bình đẳng, bất tài    fu, bu
107    公    công    công cộng, công thức, công tước    koo
108    気    khí    không khí, khí chất, khí khái, khí phách    ki, ke
109    勝    thắng    thắng lợi, thắng cảnh    shoo
110    家    gia    gia đình, chuyên gia    ka, ke
111    取    thủ    lấy, nhận    shu
112    意    ý    ý nghĩa, ý thức, ý kiến, chú ý    I
113    作    tác    tác phẩm, công tác, canh tác    saku, sa
114    川    xuyên    sông    sen
115    要    yêu, yếu    yêu cầu; chủ yếu    yoo
116    用    dụng    sử dụng, dụng cụ, công dụng    yoo
117    権    quyền    chính quyền, quyền uy, quyền lợi    ken, gon
118    性    tính    tính dục, giới tính, bản tính, tính chất    sei, shoo
119    言    ngôn    ngôn ngữ, ngôn luận, phát ngôn    gen, gon
120    氏    thị    họ    shi
121    務    vụ    chức vụ, nhiệm vụ    mu
122    所    sở    trụ sở    sho
123    話    thoại    nói chuyện, đối thoại, giai thoại    wa
124    期    kì    thời kì, kì hạn    ki, go
125    機    cơ    cơ khí, thời cơ, phi cơ    ki
126    成    thành    thành tựu, hoàn thành, trở thành    sei, joo
127    題    đề    đề tài, đề mục, chủ đề    dai
128    来    lai    đến, tương lai, vị lai    rai
129    総    tổng    tổng số, tổng cộng    soo
130    産    sản    sản xuất, sinh sản, cộng sản    san
131    首    thủ    đầu, cổ, thủ tướng    shu
132    強    cường, cưỡng    cường quốc; miễn cưỡng    kyoo, goo
133    県    huyện    huyện, tỉnh    ken
134    数    số    số lượng    suu, su
135    協    hiệp    hiệp lực    kyoo
136    思    tư    nghĩ, suy tư, tư tưởng, tư duy    shi
137    設    thiết    thiết lập, kiến thiết    setsu
138    保    bảo    bảo trì, bảo vệ, đảm bảo    ho
139    持    trì    cầm, duy trì    ji
140    区    khu    khu vực, địa khu    ku
141    改    cải    cải cách, cải chính    kai
142    以    dĩ    dĩ tiền, dĩ vãng    I
143    道    đạo    đạo lộ, đạo đức, đạo lí    doo, too
144    都    đô    đô thị, đô thành    to, tsu
145    和    hòa    hòa bình, tổng hòa, điều hòa    wa, o
146    受    thụ    nhận, tiếp thụ    ju
147    安    an    an bình, an ổn    an
148    加    gia    tăng gia, gia giảm    ka
149    続    tục    tiếp tục    zoku
150    点    điểm    điểm số, điểm hỏa    ten
151    進    tiến    thăng tiến, tiền tiến, tiến lên    shin
152    平    bình    hòa bình, bình đẳng, trung bình, bình thường    hei, byoo
153    教    giáo    giáo dục, giáo viên    kyoo
154    正    chính    chính đáng, chính nghĩa, chân chính    sei, shoo
155    原    nguyên    thảo nguyên, nguyên tử, nguyên tắc    gen
156    支    chi    chi nhánh, chi trì (ủng hộ)    shi
157    多    đa    đa số    ta
158    世    thế    thế giới, thế gian, thế sự    sei, se
159    組    tổ    tổ hợp, tổ chức    so
160    界    giới    thế giới, giới hạn, địa giới    kai
161    挙    cử    tuyển cử, cử động, cử hành    kyo
162    記    kí    thư kí, kí sự, kí ức    ki
163    報    báo    báo cáo, báo thù, báo đáp    hoo
164    書    thư    thư đạo, thư tịch, thư kí    sho
165    心    tâm    tâm lí, nội tâm    shin
166    文    văn    văn chương, văn học    bun, mon
167    北    bắc    phương bắc    hoku
168    名    danh    danh tính, địa danh    mei, myoo
169    指    chỉ    chỉ định, chỉ số    shi
170    委    ủy    ủy viên, ủy ban, ủy thác    I
171    資    tư    tư bản, đầu tư, tư cách    shi
172    初    sơ    sơ cấp    sho
173    女    nữ    phụ nữ    jo, nyo, nyoo
174    院    viện    học viện, y viện    in
175    共    cộng    tổng cộng, cộng sản, công cộng    kyoo
176    元    nguyên    gốc    gen, gan
177    海    hải    hải cảng, hải phận    kai
178    近    cận    thân cận, cận thị, cận cảnh    kin
179    第    đệ    đệ nhất, đệ nhị    dai
180    売    mại    thương mại    bai
181    島    đảo    hải đảo    too
182    先    tiên    tiên sinh, tiên tiến    sen
183    統    thống    thống nhất, tổng thống, thống trị    too
184    電    điện    phát điện, điện lực    den
185    物    vật    động vật    butsu, motsu
186    済    tế    kinh tế, cứu tế    sai
187    官    quan    quan lại    kan
188    水    thủy    thủy điện    sui
189    投    đầu    đầu tư, đầu cơ    too
190    向    hướng    hướng thượng, phương hướng    koo
191    派    phái    trường phái    ha
192    信    tín    uy tín, tín thác, thư tín    shin
193    結    kết    đoàn kết, kết thúc    ketsu
194    重    trọng, trùng    trọng lượng; trùng phùng    juu, choo
195    団    đoàn    đoàn kết, đoàn đội    dan, ton
196    税    thuế    thuế vụ    zei
197    予    dự    dự đoán, dự báo    yo
198    判    phán    phán quyết, phán đoán    han, ban
199    活    hoạt    hoạt động, sinh hoạt    katsu
200    考    khảo    khảo sát, tư khảo    koo
201    午    ngọ    chính ngọ    go
202    工    công    công tác, công nhân    koo, ku
203    省    tỉnh    tỉnh lược, phản tỉnh, hồi tỉnh    sei, shoo
204    知    tri    tri thức, tri giác    chi
205    画    họa, hoạch    họa sĩ; kế hoạch    ga, kaku
206    引    dẫn    dẫn hỏa    in
207    局    cục    cục diện, cục kế hoạch    kyoku
208    打    đả    đả kích, ẩu đả    da
209    反    phản    phản loạn, phản đối    han, hon, tan
210    交    giao    giao hảo, giao hoán    koo
211    品    phẩm    sản phẩm    hin
212    解    giải    giải quyết, giải thể, giải thích    kai, ge
213    査    tra    điều tra    sa
214    任    nhiệm    trách nhiệm, nhiệm vụ    nin
215    策    sách    đối sách    saku
216    込    <vào>        –
217    領    lĩnh, lãnh    thống lĩnh, lãnh thổ, lĩnh vực    ryoo
218    利    lợi    phúc lợi, lợi ích    ri
219    次    thứ    thứ nam, thứ nữ    ji, shi
220    際    tế    quốc tế    sai
221    集    tập    tập hợp, tụ tập    shuu
222    面    diện    phản diện, chính diện    men
223    得    đắc    đắc lợi, cầu bất đắc    toku
224    減    giảm    gia giảm, giảm    gen
225    側    trắc    bên cạnh    soku
226    村    thôn    thôn xã, thôn làng    son
227    計    kê, kế    thống kê; kế hoạch, kế toán    kei
228    変    biến    biến đổi, biến thiên    hen
229    革    cách    da thuộc, cách mạng    kaku
230    論    luận    lí luận, ngôn luận, thảo luận    ron
231    別    biệt    biệt li, đặc biệt, tạm biệt    betsu
232    使    sử, sứ    sử dụng; sứ giả, thiên sứ    shi
233    告    cáo    báo cáo, thông cáo    koku
234    直    trực    trực tiếp, chính trực    choku, jiki
235    朝    triều    buổi sáng, triều đình    choo
236    広    quảng    quảng trường, quảng đại    koo
237    企    xí    xí nghiệp, xí hoạch    ki
238    認    nhận    xác nhận, nhận thức    nin
239    億    ức    trăm triệu    oku
240    切    thiết    cắt, thiết thực, thân thiết    setsu, sai
241    求    cầu    yêu cầu, mưu cầu    kyuu
242    件    kiện    điều kiện, sự kiện, bưu kiện    ken
243    増    tăng    tăng gia, tăng tốc    zoo
244    半    bán    bán cầu, bán nguyệt    han
245    感    cảm    cảm giác, cảm xúc, cảm tình    kan
246    車    xa    xe cộ, xa lộ    sha
247    校    hiệu    trường học    koo
248    西    tây    phương tây    sei, sai
249    歳    tuế    tuổi, năm, tuế nguyệt    sai, sei
250    示    thị    biểu thị    ji, shi
251    建    kiến    kiến thiết, kiến tạo    ken, kon
252    価    giá    giá cả, vô giá, giá trị    ka
253    付    phụ    phụ thuộc, phụ lục    fu
254    勢    thế    tư thế, thế lực    sei
255    男    nam    đàn ông, nam giới    dan, nan
256    在    tại    tồn tại, thực tại    zai
257    情    tình    tình cảm, tình thế    joo, sei
258    始    thủy    ban đầu, khai thủy, nguyên thủy    shi
259    台    đài    lâu đài, đài    dai, tai
260    聞    văn    nghe, tân văn (báo)    bun, mon
261    基    cơ    cơ sở, cơ bản    ki
262    各    các    các, mỗi    kaku
263    参    tham    tham chiếu, tham quan, tham khảo    san
264    費    phí    học phí, lộ phí, chi phí    hi
265    木    mộc    cây, gỗ    boku, moku
266    演    diễn    diễn viên, biểu diễn, diễn giả    en
267    無    vô    hư vô, vô ý nghĩa    mu, bu
268    放    phóng    giải phóng, phóng hỏa, phóng lao    hoo
269    昨    tạc    <hôm> qua, <năm> qua..    saku
270    特    đặc    đặc biệt, đặc công    toku
271    運    vận    vận chuyển, vận mệnh    un
272    係    hệ    quan hệ, hệ số    kei
273    住    trú, trụ    cư trú; trụ sở    juu
274    敗    bại    thất bại    hai
275    位    vị    vị trí, tước vị, đơn vị    I
276    私    tư    tư nhân, công tư, tư lợi    shi
277    役    dịch    chức vụ, nô dịch    eki, yaku
278    果    quả    hoa quả, thành quả, kết quả    ka
279    軍    quân    quân đội, quân sự    gun
280    井    tỉnh    giếng    sei, shoo
281    格    cách    tư cách, cách thức, sở hữu cách    kaku, koo
282    料    liệu    nguyên liệu, tài liệu, nhiên liệu    ryoo
283    語    ngữ    ngôn ngữ, từ ngữ    go
284    職    chức    chức vụ, từ chức    shoku
285    終    chung    chung kết, chung liễu    shuu
286    宮    cung    cung điện    kyuu, guu, ku
287    検    kiểm    kiểm tra    ken
288    死    tử    tử thi, tự tử    shi
289    必    tất    tất nhiên, tất yếu    hitsu
290    式    thức    hình thức, phương thức, công thức    shiki
291    少    thiếu, thiểu    thiếu niên; thiểu số    shoo
292    過    qua, quá    thông qua; quá khứ, quá độ    ka
293    止    chỉ    đình chỉ    shi
294    割    cát    chia cắt, cát cứ    katsu
295    口    khẩu    miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ    koo, ku
296    確    xác    chính xác, xác lập, xác suất    kaku
297    裁    tài    may vá, tài phán, trọng tài    sai
298    置    trí    bố trí, bài trí, vị trí    chi
299    提    đề    cung cấp, đề cung    tei
300    流    lưu    lưu lượng, hạ lưu, lưu hành    ryuu, ru
301    能    năng    năng lực, tài năng    noo
302    有    hữu    sở hữu, hữu hạn    yuu, u
303    町    đinh    khu phố    choo
304    沢    trạch    đầm lầy    taku
305    球    cầu    quả cầu, địa cầu    kyuu
306    石    thạch    đá, thạch anh, bảo thạch    seki, shaku, koku
307    義    nghĩa    ý nghĩa, nghĩa lí, đạo nghĩa    gi
308    由    do    tự do, lí do    yu, yuu, yui
309    再    tái    lại, tái phát    sai, sa
310    営    doanh    doanh nghiệp, kinh doanh, doanh trại    ei
311    両    lưỡng    hai, lưỡng quốc    ryoo
312    神    thần    thần, thần thánh, thần dược    shin, jin
313    比    tỉ    so sánh, tỉ lệ, tỉ dụ    hi
314    容    dung    dung mạo, hình dung, nội dung, dung nhận    yoo
315    規    quy    quy tắc, quy luật    ki
316    送    tống    tiễn, tống tiễn, tống đạt    soo
317    消    tiêu    tiêu diệt, tiêu hao, tiêu thất    shoo
318    銀    ngân    ngân hàng, ngân lượng, kim ngân    gin
319    状    trạng    tình trạng, trạng thái, cáo trạng    joo
320    輸    thâu    thâu nhập, thâu xuất    yu
321    研    nghiên    mài, nghiên cứu    ken
322    談    đàm    hội đàm, đàm thoại    dan
323    説    thuyết    tiểu thuyết, học thuyết, lí thuyết    setsu, zei
324    常    thường    bình thường, thông thường    joo
325    応    ứng    đáp ứng, ứng đối, phản ứng    oo
326    空    không    không khí, hư không, hàng không    kuu
327    夫    phu    trượng phu, phu phụ    fu, fuu
328    争    tranh    đấu tranh, chiến tranh, tranh luận, cạnh tranh    soo
329    身    thân    thân thể, thân phận    shin
330    優    ưu    ưu việt, ưu thế, ưu tiên    yuu
331    違    vi    vi phạm, tương vi    I
332    護    hộ    bảo hộ, phòng hộ, hộ vệ    go
333    店    điếm    cửa hàng, tửu điếm    ten
334    土    thổ    thổ địa, thổ công    do, to
335    率    suất    thống suất, xác suất, tỉ lệ suất    sotsu, ritsu
336    士    sĩ    chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ    shi
337    算    toán    tính toán, kế toán, toán học    san
338    育    dục    giáo dục, dưỡng dục    iku
339    配    phối    phân phối, chi phối, phối ngẫu    hai
340    術    thuật    kĩ thuật, học thuật, nghệ thuật    jutsu
341    商    thương    thương mại, thương số    shoo
342    収    thu    thu nhập, thu nhận, thu hoạch    shuu
343    武    vũ    vũ trang, vũ lực    bu, mu
344    州    châu    tỉnh, bang, châu lục    shuu
345    導    đạo    dẫn đường, chỉ đạo    doo
346    農    nông    nông nghiệp, nông thôn, nông dân    noo
347    構    cấu    cấu tạo, cấu thành, cơ cấu    koo
348    疑    nghi    nghi ngờ, nghi vấn, tình nghi    gi
349    残    tàn    tàn dư, tàn tích, tàn đảng    zan
350    与    dữ, dự    cấp dữ, tham dự    yo
351    足    túc    chân, bổ túc, sung túc    soku
352    何    hà    cái gì, hà cớ    ka
353    断    đoạn, đoán    phán đoán, đoạn tuyệt    dan
354    真    chân    chân lí, chân thực    shin
355    転    chuyển    chuyển động    ten
356    楽    lạc, nhạc    an lạc, lạc thú, âm nhạc    gaku, raku
357    施    thi    thực thi, thi hành    shi, se
358    庁    sảnh    đại sảnh    choo
359    番    phiên    thứ tự, phiên hiệu    ban
360    害    hại    có hại, độc hại, lợi hại    gai
361    援    viện    viện trợ    en
362    究    cứu    nghiên cứu, cứu cánh    kyuu
363    可    khả    có thể, khả năng, khả dĩ    ka
364    起    khởi    khởi động, khởi sự, khởi nghĩa    ki
365    視    thị    thị sát, thị lực, giám thị    shi
366    副    phó    phó, phó phòng    fuku
367    線    tuyến    dây, tiền tuyến, điện tuyến, vô tuyến    sen
368    急    cấp    khẩn cấp, cấp cứu    kyuu
369    例    lệ    ví dụ, tiền lệ, thông lệ, điều lệ    rei
370    食    thực    ẩm thực, thực đường    shoku, jiki
371    補    bổ    bổ sung, bổ túc    ho
372    額    ngạch    trán, giá tiền, hạn ngạch, kim ngạch    gaku
373    証    chứng    bằng chứng, nhân chứng, chứng nhận    shoo
374    館    quán    đại sứ quán, hội quán    kan
375    質    chất    vật chất, phẩm chất, khí chất    shitsu, shichi, chi
376    限    hạn    giới hạn, hữu hạn, hạn độ    gen
377    難    nan, nạn    khó, nan giải, nguy nan; tai nạn    nan
378    製    chế    chế tạo    sei
379    監    giam, giám    giam cấm; giám đốc, giám sát    kan
380    声    thanh    âm thanh, thanh điệu    sei, shoo
381    準    chuẩn    tiêu chuẩn, chuẩn bị    jun
382    落    lạc    rơi, lạc hạ, trụy lạc    raku
383    病    bệnh    bệnh nhân, bệnh viện, bệnh tật    byoo, hei
384    張    trương    chủ trương, khai trương    choo
385    葉    diệp    lá, lạc diệp, hồng diệp    yoo
386    警    cảnh    cảnh báo, cảnh sát, cảnh vệ    kei
387    技    kĩ    kĩ thuật, kĩ nghệ    gi
388    試    thí    thí nghiệm, thí điểm    shi
389    英    anh    anh hùng, anh tú, anh tuấn    ei
390    松    tùng    cây tùng, tùng bách    shoo
391    担    đảm    đảm đương, đảm bảo    tan
392    幹    cán    cán sự, cán bộ    kan
393    景    cảnh    cảnh sắc, thắng cảnh, quang cảnh    kei
394    備    bị    trang bị, phòng bị, thiết bị    bi
395    防    phòng    phòng vệ, phòng bị, đề phòng    boo
396    南    nam    phương nam    nan, na
397    美    mĩ    mĩ nhân, mĩ lệ    bi
398    労    lao    lao động, lao lực, công lao    roo
399    谷    cốc    thung lũng, khê cốc    koku
400    態    thái    trạng thái, hình thái, thái độ    tai
401    崎    khi    mũi đất    –
402    着    trước    đến, đáo trước, mặc    chaku, jaku
403    横    hoành    tung hoành, hoành độ, hoành hành    oo
404    映    ánh    phản ánh    ei
405    形    hình    hình thức, hình hài, định hình    kei,gyoo
406    席    tịch    chủ tịch, xuất tịch (tham gia)    seki
407    域    vực    khu vực, lĩnh vực    iki
408    待    đãi    đợi, đối đãi    tai
409    象    tượng    hiện tượng, khí tượng, hình tượng    shoo, zoo
410    助    trợ    hộ trợ, trợ giúp, viện trợ, cứu trợ    jo
411    展    triển    triển khai, phát triển, triển lãm    ten
412    屋    ốc    phòng ốc    oku
413    働    động    lao động    doo
414    佐    tá    phò tá, trợ tá    sa
415    宅    trạch    nhà ở    taku
416    票    phiếu    lá phiếu, đầu phiếu    hyoo
417    伝    truyền, truyện    truyền đạt, truyền động; tự truyện    den
418    福    phúc    phúc, hạnh phúc, phúc lợi    fuku
419    早    tảo    sớm, tảo hôn    soo, saQ
420    審    thẩm    thẩm tra, thẩm phán, thẩm định    shin
421    境    cảnh    nhập cảnh, quá cảnh, cảnh ngộ    kyoo, kei
422    況    huống    tình huống, trạng huống    kyoo
423    仕    sĩ    làm việc    shi, ji
424    条    điều    điều khoản, điều kiện    joo
425    乗    thừa    lên xe    joo
426    想    tưởng    tư tưởng, tưởng tượng    soo, so
427    渡    độ    đi qua, truyền tay    to
428    字    tự    chữ, văn tự    ji
429    造    tạo    chế tạo, sáng tạo    zoo
430    味    vị    vị giác, mùi vị    mi
431    念    niệm    ý niệm, tưởng niệm    nen
432    負    phụ    âm, mang, phụ thương, phụ trách    fu
433    親    thân    thân thuộc, thân thích, thân thiết    shin
434    述    thuật    tường thuật. tự thuật    jutsu
435    差    sai    sai khác, sai biệt    sa
436    族    tộc    gia tộc, dân tộc, chủng tộc    zoku
437    追    truy    truy lùng, truy nã, truy cầu    tsui
438    験    nghiệm    thí nghiệm, hiệu nghiệm, kinh nghiệm    ken, gen
439    個    cá    cá nhân, cá thể    ko
440    若    nhược    trẻ, nhược niên    jaku, nyaku
441    訴    tố    tố cáo, tố tụng    so
442    低    đê    thấp, đê hèn, đê tiện    tei
443    量    lượng    lực lượng, độ lượng, dung lượng, trọng lượng    ryoo
444    然    nhiên    quả nhiên, tất nhiên, thiên nhiên    zen, nen
445    独    độc    cô độc, đơn độc    doku
446    供    cung    cung cấp, cung phụng    kyoo, ku
447    細    tế    tinh tế, tường tế, tế bào    sai
448    授    thụ    đưa cho, truyền thụ, giáo thụ    ju
449    医    y    y học, y viện    I
450    衛    vệ    bảo vệ, vệ tinh, vệ sinh    ei
451    器    khí    khí cụ, cơ khí, dung khí    ki
452    音    âm    âm thanh, phát âm    on, in
453    花    hoa    hoa, bông hoa    ka
454    頭    đầu    đầu não    too, zu, to
455    整    chỉnh    điều chỉnh, chỉnh hình    sei
456    財    tài    tiền tài, tài sản    zai, sai
457    門    môn    cửa, nhập môn, môn đồ, bộ môn    mon
458    値    trị    giá trị    chi
459    退    thoái    triệt thoái, thoái lui    tai
460    守    thủ    cố thủ, bảo thủ    shu, su
461    古    cổ    cũ, cổ điển, đồ cổ    ko
462    太    thái    thái dương, thái bình    tai, ta
463    姿    tư    tư thế, tư dung, tư sắc    shi
464    答    đáp    trả lời, vấn đáp, đáp ứng    too
465    末    mạt    kết thúc, mạt vận, mạt kì    matsu, batsu
466    隊    đội    đội ngũ, quân đội    tai
467    紙    chỉ    giấy    shi
468    注    chú    chú ý, chú thích    chuu
469    株    chu    cổ phiếu    –
470    望    vọng    ước vọng, nguyện vọng, kì vọng    boo, moo
471    含    hàm    hàm ý, hàm nghĩa, hàm súc    gan
472    種    chủng    chủng loại, chủng tộc    shu
473    返    phản    trả lại    hen
474    洋    dương    đại dương, tây dương    yoo
475    失    thất    thất nghiệp, thất bại    shitsu
476    評    bình    bình luận, phê bình    hyoo
477    様    dạng    đa dạng, hình dạng    yoo
478    好    hảo, hiếu    hữu hảo; hiếu sắc    koo
479    影    ảnh    hình ảnh; nhiếp ảnh    ei
480    命    mệnh, mạng    tính mạng, cách mạng, vận mệnh, mệnh lệnh    mei, myoo
481    型    hình    khuôn hình, mô hình    kei
482    室    thất    phòng, giáo thất    shitsu
483    路    lộ    đường, không lộ, thủy lộ    ro
484    良    lương    tốt, lương tâm, lương tri    ryoo
485    復    phục    phục thù, hồi phục    fuku
486    課    khóa    khóa học, chính khóa    ka
487    程    trình    trình độ, lộ trình, công trình    tei
488    環    hoàn    hoàn cảnh, tuần hoàn    kan
489    閣    các    nội các    kaku
490    港    cảng    hải cảng, không cảng    koo
491    科    khoa    khoa học, chuyên khoa    ka
492    響    hưởng    ảnh hưởng, âm hưởng    kyoo
493    訪    phóng, phỏng    phóng sự; phỏng vấn    hoo
494    憲    hiến    hiến pháp, hiến binh    ken
495    史    sử    lịch sử, sử sách    shi
496    戸    hộ    hộ khẩu    ko
497    秒    miểu    giây (1/60 phút)    byoo
498    風    phong    phong ba, phong cách, phong tục    fuu, fu
499    極    cực    cực lực, cùng cực, địa cực    kyoku, goku
500    去    khứ    quá khứ, trừ khử    kyo, ko
501    欧    âu    châu âu    oo
502    段    đoạn    giai đoạn    dan
503    管    quản    ống, mao quản, quản lí    kan
504    天    thiên    thiên thạch, thiên nhiên, thiên đường    ten
505    非    phi    phi nhân đạo, phi nghĩa    hi
506    買    mãi    mua, khuyến mãi    bai
507    賞    thưởng    giải thưởng, tưởng thưởng    shoo
508    辺    biên    biên, biên giới    hen
509    競    cạnh    cạnh tranh    kyoo, kei
510    振    chấn    chấn động    shin
511    察    sát    quan sát, giám sát, cảnh sát    satsu
512    観    quan    quan sát, tham quan    kan
513    推    thôi    giới thiệu, thôi tiến    sui
514    易    dị, dịch    dễ, dịch chuyển    i, eki
515    移    di    di chuyển, di động    I
516    専    chuyên    chuyên môn, chuyên quyền    sen
517    衆    chúng    quần chúng, chúng sinh    shuu, shu
518    申    thân    thân thỉnh (xin)    shin
519    浜    banh    bờ biển    hin
520    深    thâm    thâm sâu, thâm hậu    shin
521    離    li    tách li, li khai    ri
522    督    đốc    giám đốc, đôn đốc    toku
523    白    bạch    thanh bạch, bạch sắc    kaku, byaku
524    帰    quy    hồi quy    ki
525    撃    kích    công kích, tập kích    geki
526    橋    kiều    cây cầu    kyoo
527    歩    bộ    bộ hành, tiến bộ    ho, bu, fu
528    材    tài    tài liệu    zai
529    識    thức    nhận thức, kiến thức, tri thức    shiki
530    雄    hùng    thư hùng, anh hùng, hùng tráng    yuu
531    達    đạt    đạt tới, điều đạt, thành đạt    tatsu
532    録    lục    kí lục, đăng lục    roku
533    討    thảo    thảo phạt, thảo luận, kiểm thảo    too
534    春    xuân    mùa xuân, thanh xuân    shun
535    鮮    tiên    sáng, tươi, tiên minh (tươi đẹp), tân tiên    sen
536    赤    xích    đỏ, xích kì, xích đạo, xích thập tự    seki, shaku
537    効    hiệu    hiệu quả, hiệu ứng, công hiệu    koo
538    被    bị    bị, bị động, bị cáo    hi
539    呼    hô    gọi tên, hô hoán, hô hấp, hô hào    ko
540    悪    ác, ố    hung ác, độc ác; tăng ố    aku, o
541    右    hữu    bên phải, hữu ngạn, cánh hữu    u, yuu
542    根    căn    gốc, căn bản, căn cứ    kon
543    光    quang    ánh sáng, nhật quang, quang minh    koo
544    他    tha    khác, tha hương, vị tha    ta
545    渉    thiệp    can thiệp, giao thiệp    shoo
546    融    dung    tan chảy, dung hòa, dung hợp    yuu
547    針    châm    cái kim, phương châm, châm cứu    shin
548    満    mãn    thỏa mãn, bất mãn, mãn nguyện    man
549    兵    binh    binh lính, binh lực    hei, hyoo
550    修    tu    tu sửa, tu chính, tu luyện    shuu, shu
551    処    xử, xứ    cư xử, xử trí, xử lí; nơi chỗ    sho
552    捕    bộ    bắt, đãi bộ    ho
553    積    tích    tích tụ, súc tích, tích phân    seki
554    河    hà    sông, sơn hà    ka
555    丸    hoàn    tròn    gan
556    編    biên    đan, biên tập    hen
557    師    sư    giáo sư, tôn sư trọng đạo    shi
558    歌    ca    ca dao, ca khúc    ka
559    森    sâm    rừng    shin
560    鉄    thiết    sắt, thiết đạo, thiết giáp    tetsu
561    並    tịnh    xếp hàng    hei
562    愛    ái    yêu, ái tình, ái mộ    ai
563    青    thanh    xanh, thanh thiên, thanh niên    sei, shoo
564    責    trách    khiển trách, trách cứ, trách nhiệm    seki
565    単    đơn    cô đơn, đơn độc, đơn chiếc    tan
566    客    khách    hành khách, thực khách    kyaku, kaku
567    秋    thu    mùa thu    shuu
568    園    viên    vườn, điền viên, hoa viên, công viên    en
569    献    hiến    hiến dâng, hiến tặng, hiến thân    ken, kon
570    林    lâm    lâm sản, lâm nghiệp    rin
571    蔵    tàng    bảo tàng, tàng trữ, tàng hình    zoo
572    模    mô    mô phỏng, mô hình    mo, bo
573    系    hệ    hệ thống, hệ số    kei
574    券    khoán    vé, chứng khoán    ken
575    清    thanh    thanh bạch, trong sạch    sei, shoo
576    婦    phụ    phụ nữ, dâm phụ    fu
577    夜    dạ    ban đêm, dạ cảnh, dạ quang    ya
578    核    hạch    hạt nhân, hạch tâm    kaku
579    富    phú    giàu, phú hào, phú hộ, phong phú    fu, fuu
580    接    tiếp    nối tiếp, tiếp đãi, tiếp xúc    setsu
581    城    thành    thành phố, thành quách    joo
582    販    phán    bán, phán mại    han
583    請    thỉnh    thỉnh cầu, thỉnh nguyện    sei, shin
584    久    cửu    lâu, vĩnh cửu    kyuu, ku
585    登    đăng    trèo, đăng sơn, đăng kí, đăng lục    too, to
586    図    đồ    bản đồ, đồ án, địa đồ    zu, to
587    読    độc    độc giả, độc thư    doku, toku, too
588    益    ích    lợi ích, hữu ích    eki, yaku
589    黒    hắc    đen, hắc ám    koku
590    介    giới    ở giữa, môi giới, giới thiệu    kai
591    貿    mậu    mậu dịch, trao đổi    boo
592    脳    não    bộ não, đầu não    noo
593    候    hậu    mùa, khí hậu, thời hậu    koo
594    存    tồn    tồn tại, bảo tồn, ôn tồn    son, zon
595    号    hiệu    phiên hiệu, tín hiệu, phù hiệu    goo
596    吉    cát    tốt lành, cát tường    kichi, kitsu
597    除    trừ    trừ khử, trừ bỏ, loại trừ, phép chia    jo, ji
598    旧    cựu    cũ, cựu thủ tướng, cựu binh    kyuu
599    超    siêu    siêu việt, siêu thị, siêu nhân    choo
600    健    kiện    khỏe mạnh, kiện khang, tráng kiện    ken
601    障    chướng    chướng ngại    shoo
602    左    tả    bên trái, tả hữu, cánh tả    sa
603    母    mẫu    mẹ, phụ mẫu, mẫu thân    bo
604    険    hiểm    nguy hiểm, mạo hiểm, hiểm ác    ken
605    激    kích    kích động, kích thích, kích hoạt    geki
606    摘    trích    hái, trích yếu    teki
607    央    ương    trung ương    oo
608    批    phê    phê bình, phê phán    hi
609    座    tọa    chỗ ngồi, tọa đàm, tọa độ    za
610    弁    biện    hùng biện, biện luận    ben
611    催    thôi    tổ chức, khai thôi, thôi thúc    sai
612    児    nhi    nhi đồng, hài nhi    ji, ni
613    江    giang    trường giang, giang hồ    koo
614    給    cấp    cung cấp, cấp phát    kyuu
615    具    cụ    công cụ, dụng cụ    gu
616    殺    sát    sát hại, sát nhân    satsu, sai, setsu
617    飛    phi    bay, phi công, phi hành    hi
618    速    tốc    tốc độ, tăng tốc    soku
619    波    ba    sóng, phong ba    ha
620    階    giai    giai cấp, giai tầng    kai
621    友    hữu    bạn hữu, hữu hảo    yuu
622    苦    khổ    khổ cực, cùng khổ    ku
623    幅    phúc    bề ngang    fuku
624    劇    kịch    kịch bản, vở kịch, kịch tính    geki
625    司    ti, tư    công ti, tư lệnh    shi
626    周    chu    chu vi, chu biên    shuu
627    走    tẩu    chạy    soo
628    未    vị    vị thành niên, vị lai    mi
629    拡    khuếch    khuếch đại    kaku
630    週    chu    tuần    shuu
631    従    tùng    phục tùng, tùy tùng, tòng thuận    juu, shoo, ju
632    採    thải    hái, thải dụng    sai
633    否    phủ    phủ định, phủ quyết    hi
634    織    chức    dệt    shoku, shiki
635    舞    vũ    vũ điệu, khiêu vũ    bu
636    写    tả    miêu tả    sha
637    抜    bạt    rút ra    batsu
638    色    sắc    màu sắc, sắc dục    shoku, shiki
639    療    liệu    trị liệu    ryoo
640    突    đột    đột phá, đột nhiên    totsu
641    余    dư    thặng dư, dư dật    yo
642    火    hỏa    lửa    ka
643    越    việt    vượt qua, việt vị    etsu
644    攻    công    tấn công, công kích    koo
645    歴    lịch    lí lịch, lịch sử, kinh lịch    reki
646    完    hoàn    hoàn thành, hoàn toàn    kan
647    破    phá    phá hoại, tàn phá    ha
648    休    hưu    hưu trí, hưu nhàn    kyuu
649    船    thuyền    thuyền    sen
650    危    nguy    nguy hiểm, nguy cơ    ki
651    債    trái    nợ, quốc trái, công trái    sai
652    航    hàng    hàng không, hàng hải    koo
653    冷    lãnh    lạnh, lãnh đạm    rei
654    廃    phế    tàn phế, hoang phế    hai
655    盟    minh    đồng minh, gia minh    mei
656    庫    khố    kho, xa khố, kim khố    ko, ku
657    皇    hoàng    hoàng đế    koo, oo
658    占    chiêm, chiếm    chiếm cứ    sen
659    将    tướng    tướng quân    shoo
660    捜    sưu    sưu tầm, sưu tập    soo
661    厳    nghiêm    tôn nghiêm, nghiêm khắc, nghiêm trọng    gen, gon
662    及    cập    phổ cập    kyuu
663    紀    kỉ    thế kỉ, kỉ nguyên    ki
664    故    cố    cố tổng thống, lí do    ko
665    装    trang    trang phục, hóa trang, trang bị    soo, shoo
666    就    tựu    thành tựu    shuu, ju
667    塁    lũy    thành lũy    rui
668    素    tố    yếu tố, nguyên tố    so, su
669    竹    trúc    trúc    chiku
670    異    dị    dị bản, dị tộc, dị giáo    I
671    薬    dược    thuốc    yaku
672    札    trát    tiền giấy    satsu
673    盛    thịnh    thịnh vượng, hưng thịnh    sei, joo
674    延    duyên    trì hoãn    en
675    馬    mã    ngựa    ba
676    遺    di    sót lại, di tích, di ngôn, di vật    i, yui
677    級    cấp    sơ cấp, trung cấp, cao cấp    kyuu
678    父    phụ    phụ tử, phụ thân, phụ huynh    fu
679    降    giáng, hàng    giáng trần; đầu hàng    koo
680    王    vương    vương giả    oo
681    講    giảng    giảng đường, giảng bài    koo
682    維    duy    sợi dây    I
683    顔    nhan    nhan sắc, hồng nhan    gan
684    均    quân    quân bình, quân nhất    kin
685    玉    ngọc    ngọc    gyoku
686    油    du    dầu    yu
687    喜    hỉ    vui    ki
688    類    loại    chủng loại    rui
689    等    đẳng    bình đẳng, đẳng cấp    too
690    芸    nghệ    nghệ thuật, nghệ nhân    gei
691    覚    giác    cảm giác, giác ngộ    kaku
692    静    tĩnh    bình tĩnh, trấn tĩnh    sei, joo
693    習    tập    học tập    shuu
694    標    tiêu    mục tiêu, tiêu chuẩn    hyoo
695    般    bàn, ban    nhất ban    han
696    夏    hạ    mùa hè    ka, ge
697    永    vĩnh    vĩnh viễn, vỉnh cửu    ei
698    興    hưng, hứng    hưng thịnh, phục hưng; hứng thú    koo, kyoo
699    羽    vũ    lông vũ    u
700    博    bác    uyên bác    haku, baku
701    迎    nghênh    hoan nghênh, nghênh tiếp    gei
702    禁    cấm    cấm đoán, nghiêm cấm    kin
703    短    đoản    đoản mệnh, sở đoản    tan
704    彼    bỉ    anh ta    hi
705    曲    khúc    ca khúc    kyoku
706    伸    thân    dãn ra    shin
707    継    kế    kế tục    kei
708    圧    áp    áp lực, trấn áp    atsu
709    績    tích    thành tích    seki
710    頼    lại    ỷ lại    rai
711    僚    liêu    đồng liêu, quan liêu    ryoo
712    厚    hậu    nồng hậu, hậu tạ    koo
713    替    thế    thay thế, đại thế    tai
714    背    bối    bối cảnh    hai
715    逆    nghịch    phản nghịch    gyaku
716    岩    nham    đá tảng, nham thạch    gan
717    陸    lục    lục địa, lục quân    riku
718    印    ấn    in ấn, ấn tượng    in
719    熱    nhiệt    nhiệt độ, nhiệt tình    netsu
720    香    hương    mùi hương, hương thơm    koo, kyoo
721    角    giác    tam giác, tứ giác    kaku
722    毎    mỗi    mỗi    mai
723    豊    phong    phong phú    hoo
724    輪    luân    bánh xe, luân hồi    rin
725    留    lưu    lưu học, lưu trữ    ryuu, ru
726    順    thuận    tòng thuận, thuận tự    jun
727    辞    từ    từ vựng, từ chức    ji
728    便    tiện    thuận tiện    ben, bin
729    散    tán, tản    phấn tán, tản mát    san
730    締    đế    buộc    tei
731    妻    thê    thê tử    sai
732    因    nhân    nguyên nhân    in
733    津    tân    bờ biển    shin
734    途    đồ    tiền đồ    to
735    罪    tội    tội phạm, tội ác    zai
736    則    tắc    quy tắc, phép tắc    soku
737    諸    chư    chư hầu    sho
738    志    chí    ý chí, chí nguyện    shi
739    源    nguyên    nguồn, nguyên tuyền    gen
740    湾    loan    vịnh    wan
741    踏    đạp    dẫm lên    too
742    払    phất    trả tiền    futsu
743    幸    hạnh    hạnh phúc, hạnh vận    koo
744    許    hứa    cho phép, hứa khả    kyo
745    略    lược    tỉnh lược, xâm lược    ryaku
746    固    cố    ngoan cố, cố thủ    ko
747    賛    tán    tán đồng, tán thành    san
748    星    tinh    hành tinh, tinh tú    sei, shoo
749    執    chấp    cố chấp    shitsu, shuu
750    善    thiện    thiện ác, từ thiện    zen
751    版    bản    xuất bản    han
752    精    tinh    tinh lực, tinh túy    sei, shoo
753    亡    vong    diệt vong    boo, moo
754    植    thực    thực vật, thực dân    shoku
755    崩    băng    băng hoại    hoo
756    戻    lệ    quay lại    rei
757    層    tầng    hạ tầng, thượng tầng    soo
758    聴    thính    thính giả    choo
759    適    thích    thích hợp    teki
760    属    thuộc    phụ thuộc    zoku
761    震    chấn    địa chấn    shin
762    宿    túc    tá túc, kí túc xá    shuku
763    押    áp    ấn    oo
764    脱    thoát    giải thoát    datsu
765    欠    khiếm    khiếm khuyết    ketsu
766    尾    vĩ    cái đuôi    bi
767    逮    đãi    đuổi bắt    tai
768    昭    chiêu    sáng    shoo
769    囲    vi    chu vi, bao vây    I
770    婚    hôn    kết hôn, hôn nhân    kon
771    旅    lữ    lữ hành, lữ khách    ryo
772    倍    bội    bội thu, bội số    bai
773    迫    bách    áp bách, bức bách    haku
774    浦    phổ    cửa biển    ho
775    闘    đấu    đấu tranh, chiến đấu    too
776    池    trì    cái ao    chi
777    像    tượng    tưởng tượng, thần tượng    zoo
778    貨    hóa    hàng hóa    ka
779    削    tước    gọt, tước đoạt    saku
780    寺    tự    chùa    ji
781    坂    phản    cái dốc    han
782    壊    hoại    phá hoại    kai
783    乱    loạn    phản loạn, chiến loạn    ran
784    帯    đới    nhiệt đới, ôn đới    tai
785    岸    ngạn    hải ngạn    gan
786    遣    khiển    phân phát    ken
787    緊    khẩn    khẩn cấp, khẩn trương    kin
788    努    nỗ    nỗ lực    do
789    練    luyện    rèn luyện, luyện tập    ren
790    康    khang    kiện khang, khang trang    koo
791    遅    trì    muộn    chi
792    棄    khí    từ bỏ    ki
793    刑    hình    hình phạt, tử hình    kei
794    宣    tuyên    tuyên bố, tuyên cáo    sen
795    避    tị    tị nạn    hi
796    著    trứ    trứ danh, trứ tác    cho
797    房    phòng    phòng ở    boo
798    塚    trủng    đống đất    –
799    勤    cần    chuyên cần, cần lao    kin, gon
800    服    phục    y phục, cảm phục, phục vụ    fuku
801    臨    lâm    lâm thời    rin
802    測    trắc    đo đạc    soku
803    惑    hoặc    nghi hoặc    waku
804    巨    cự    to lớn, cự đại, cự phách    kyo
805    昇    thăng    thăng tiến, thăng thiên    shoo
806    為    vi, vị    hành vi; vị kỉ    I
807    停    đình    đình chỉ    tei
808    遠    viễn    viễn phương, vĩnh viễn    en, on
809    軽    khinh    khinh suất, khinh khi    kei
810    兆    triệu    triệu chứng, triệu triệu (10 mũ 12)    choo
811    混    hỗn    hỗn hợp, hỗn độn, hỗn loạn    kon
812    沖    xung    ngoài khơi    chuu
813    幕    mạc    khai mạc, bế mạc    maku, baku
814    賀    hạ    chúc mừng    ga
815    載    tải    đăng tải    sai
816    創    sáng    sáng tạo    soo
817    陣    trận    trận mạc    jin
818    暴    bạo, bộc    bạo lực, bộc lộ    boo, baku
819    倒    đảo    đảo lộn    too
820    普    phổ    phổ thông    fu
821    雑    tạp    tạp chí, tạp kĩ    zatsu, zoo
822    築    trúc    kiến trúc    chiku
823    徳    đức    đạo đức    toku
824    季    quý    mùa    ki
825    密    mật    bí mật, mật độ    mitsu
826    浮    phù    nổi, phù du    fu
827    令    lệnh    mệnh lệnh, pháp lệnh    rei
828    樹    thụ    cây, cổ thụ    ju
829    恵    huệ    ân huệ    kei, e
830    儀    nghi    nghi thức    gi
831    邦    bang    liên bang    hoo
832    犯    phạm    phạm nhân    han
833    償    thường    bồi thường    shoo
834    抑    ức    ức chế    yoku
835    絶    tuyệt    đoạn tuyệt, tuyệt diệu    zetsu
836    措    thố    đặt, để    so
837    爆    bộc    bộc phát    baku
838    刊    san    tuần san, chuyên san    kan
839    繰    sào        –
840    貴    quý    cao quý    ki
841    庭    đình    triều đình, gia đình    tei
842    老    lão    già, lão luyện    roo
843    患    hoạn    bệnh hoạn    kan
844    底    để    đáy    tei
845    郵    bưu    bưu điện    yuu
846    旬    tuần    10 ngày    jun
847    損    tổn    tổn hại, tổn thương    son
848    徒    đồ    môn đồ, đồ đệ    to
849    承    thừa    thừa nhận    shoo
850    恐    khủng    khủng bố, khủng hoảng    kyoo
851    齢    linh    tuổi    rei
852    隆    long    cao quý    ryuu
853    誌    chí    tạp chí    shi
854    択    trạch    tuyển trạch    taku
855    居    cư    cư trú    kyo
856    裏    lí    đằng sau    ri
857    駅    dịch    ga    eki
858    卒    tốt    tốt nghiệp    sotsu
859    傷    thương    tổn thương, thương tật    shoo
860    遊    du    du hí, du lịch    yuu, yu
861    雇    cố    thuê, cố nông    ko
862    併    tính    thôn tính    hei
863    需    nhu    nhu yếu    ju
864    抱    bão    ôm, hoài bão    hoo
865    掲    yết    yết thị    kei
866    更    canh    canh tân    koo
867    緩    hoãn    hòa hoãn    kan
868    描    miêu    miêu tả    byoo
869    汚    ô    ô nhiễm    o
870    招    chiêu    chiêu đãi    shoo
871    欲    dục    dục vọng    yoku
872    染    nhiễm    ô nhiễm    sen
873    葬    táng    an táng    soo
874    養    dưỡng    dưỡng dục    yoo
875    絡    lạc    liên lạc    raku
876    訳    dịch    thông dịch, phiên dịch    yaku
877    募    mộ    mộ tập, chiêu mộ    bo
878    複    phức    phức tạp    fuku
879    刻    khắc    thời khắc    koku
880    血    huyết    tâm huyết    ketsu
881    希    hi    hi hữu, hi vọng    ki
882    筋    cân    gân cơ    kin
883    契    khế    khế ước    kei
884    致    trí    trí mạng    chi
885    列    liệt    cột, la liệt    retsu
886    迷    mê    mê hoặc, mê đắm    mei
887    拠    cứ    căn cứ, chiếm cứ    kyo, ko
888    息    tức    con trai, tử tức    soku
889    奏    tấu    diễn tấu    soo
890    功    công    công lao    koo, ku
891    草    thảo    thảo mộc    soo
892    盤    bàn    cái khay    ban
893    板    bản    tấm bảng    han, ban
894    我    ngã    bản ngã    ga
895    射    xạ    xạ thủ    sha
896    触    xúc    tiếp xúc    shoku
897    秀    tú    ưu tú, tuấn tú    shuu
898    温    ôn    ôn hòa, ôn tồn    on
899    暮    mộ    chiều tối    bo
900    懸    huyền    treo    ken, ke
901    弱    nhược    nhược điểm, nhược tiểu    jaku
902    章    chương    chương sách    shoo
903    撤    triệt    triệt thoái    tetsu
904    納    nạp    nộp    noo, naQ, na, nan, too
905    痛    thống    thống khổ    tsuu
906    街    nhai    phố xá    gai, kai
907    笑    tiếu    cười    shoo
908    栄    vinh    vinh quang, vinh hạnh    ei
909    救    cứu    cấp cứu, cứu trợ    kyuu
910    願    nguyện    tự nguyện, tình nguyện    gan
911    探    thám    do thám, thám hiểm    tan
912    仲    trọng    trọng tài    chuu
913    裕    dụ    giàu sang    yuu
914    賃    nhẫm    tiền thuê    chin
915    扱    tráp    đối xử    –
916    了    liễu    kết liễu, liễu giải    ryoo
917    枠    <khung>    cái khung    –
918    秘    tất    tất nhiên, tất yếu    hi
919    鈴    linh    cái chuông    rei, rin
920    巻    quyển    quyển sách    kan
921    縮    súc    co lại    shuku
922    折    chiết    bẻ gãy, chiết suất    setsu
923    逃    đào    đào tẩu    too
924    詰    cật    đóng hộp    kitsu
925    雨    vũ    mưa    u
926    弾    đàn, đạn    đánh đàn; viên đạn    dan
927    宇    vũ    vũ trụ    u
928    鳥    điểu    chim chóc    choo
929    託    thác    ủy thác    taku
930    堂    đường    thực đường, thiên đường    doo
931    党    đảng    đảng phái    too
932    仏    phật    phật giáo    butsu
933    困    khốn    khốn cùng    kon
934    倉    thương    nhà kho    soo
935    互    hỗ    tương hỗ    go
936    節    tiết    tiết mục    setsu, sechi
937    絵    hội    hội họa    kai, e
938    届    giới    đưa đến    –
939    慎    thận    thận trọng    shin
940    慮    lự    tư lự, khảo lự    ryo
941    徴    trưng    đặc trưng, tượng trưng    choo
942    端    đoan    đầu đoạn    tan
943    肉    nhục    thịt    niku
944    枚    mai    tờ    mai
945    丁    đinh    <số đếm>    tei, choo
946    借    tá    mượn, tá điền    shaku
947    骨    cốt    xương, cốt nhục    kotsu
948    傾    khuynh    khuynh đảo, khuynh hướng    kei
949    還    hoàn    hoàn trả    kan
950    里    lí    làng    ri
951    束    thúc    bó (hoa)    soku
952    伴    bạn    đi cùng    han, ban
953    跡    tích    dấu tích, vết tích    seki
954    酒    tửu    rượu    shu
955    君    quân    quân chủ, quân vương    kun
956    奥    áo    trong cùng    oo
957    項    hạng    hạng mục    koo
958    躍    dược    nhảy lên    yaku
959    災    tai    tai họa    sai
960    焼    thiêu    thiêu đốt    shoo
961    閉    bế    bế mạc, bế quan    hei
962    夕    tịch    tịch dương    seki
963    促    xúc    xúc tiến    soku
964    群    quần    quần chúng, quần thể    gun
965    瀬    lại    thác nước    –
966    拒    cự    cự tuyệt    kyo
967    縄    thằng    sợi dây    joo
968    銭    tiền    tiền bạc    sen
969    律    luật    luật pháp    ritsu, richi
970    純    thuần    đơn thuần, thuần khiết    jun
971    簡    giản    đơn giản    kan
972    緒    tự    tình tự    sho, cho
973    贈    tặng    hiến tặng    zoo, soo
974    陽    dương    thái dương    yoo
975    預    dự    gửi    yo
976    夢    mộng    mơ    mu
977    燃    nhiên    nhiên liệu    nen
978    却    khước    khước từ    kyaku
979    掛    quải    treo    –
980    杉    sam    cây sam    –
981    揮    huy    phát huy, chỉ huy    ki
982    渋    sáp    chát    juu
983    称    xưng    xưng tên, danh xưng    shoo
984    控    khống    khống chế    koo
985    暫    tạm    tạm thời    zan
986    誘    dụ    dụ dỗ    yuu
987    依    ỷ    ỷ lại    i, e
988    曜    diệu    ngày trong tuần    yoo
989    妥    thỏa    thỏa hiệp    da
990    宗    tôn    tôn giáo    shuu, soo
991    殿    điện    cung điện    den, ten
992    奪    đoạt    chiếm đoạt    datsu
993    豪    hào    hào kiệt, phú hào    goo
994    紹    thiệu    giới thiệu    shoo
995    敬    kính    kính yêu    kei
996    貸    thải    cho mượn    tai
997    症    chứng    chứng bệnh, triệu chứng    shoo
998    購    cấu    mua    koo
999    顧    cố    nhìn lại    ko

https://thongtinnhatban.wordpress.com/hoc-tieng-nhat-online/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.