Dấu câu trong văn bản Tiếng Nhật


Tiếng Nhật sẽ không có dấu cách (khoảng trống) như các ngôn ngữ dùng ký tự Latin (romaji), tiếng Trung, tiếng Thái, v.v.. cũng thế.

Dấu chấm câu thông thường (dấu chấm, dấu phẩy, v.v…) là như sau:

大学の受験はゲームのようなものだ:勝つためには戦略が必要だ。
合格したなら、最大にリラックスしながら最大に準備することだ。

Dấu chấm là khuyên tròn, dấu phẩy giống dấu huyền tiếng Việt mà nằm dưới chân. Cần chú ý thêm là các dấu này độ rộng bằng với ký tự tiếng Nhật (và các ký tự đều nhau) nhé. Dấu hai chấm cũng vậy, độ rộng bằng các ký tự.Các sách tiếng Nhật sơ cấp thì dùng dấu cách (cũng là của tiếng Nhật có độ rộng bằng ký tự) cho học sinh dễ đọc mà thôi:

まなさんは タイから きました。
Tuy nhiên, Takahashi dùng dấu câu như sau:
大学の受験はゲームのようなものだ:勝つためには戦略が必要だ.
合格したなら,最大にリラックスしながら最大に準備することだ.
Đây là các dấu thường dùng trong luận văn, mình thấy cách dùng dấu này dễ nhìn hơn, đặc biệt là SANG hơn vì có vẻ HÀN LÂM, HỌC THUẬT hơn.
Lý do chỉ có vậy thôi. Dùng dấu câu cũng phải có phong cách chứ nhỉ ^o^
Dấu chấm và dấu phẩy trên khác với dấu tiếng Việt đó nhé. Độ rộng vẫn bằng ký tự tiếng Nhật, còn dấu câu tiếng Việt độ rộng rất hẹp và phải dùng dấu cách sau đó.
Chuyển thì vào Setting >> Properties của IME tiếng Nhật (bộ gõ tiếng Nhật):
Dấu câu trong văn bản Tiếng Nhật
Chọn ở 句読点 Kutouten (CÂU ĐỘC ĐIỂM) tức là dấu câu.

https://thongtinnhatban.wordpress.com/hoc-tieng-nhat-online/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.