Tiếng Nhật xã giao và phỏng vấn Xin Việc


Tiếng Nhật xã giao và phỏng vấn Xin Việc

Nhân xưng trong tiếng Nhật

Các ví dụ ngôn ngữ nói trong tiếng Nhật

Tự học tiếng Nhật cho người bắt đầu học

Bạn đang đi dự phỏng vấn xin việc một công ty Nhật, hay bạn đang làm trong một công ty Nhật? Đã tới lúc bạn cần nói thứ tiếng Nhật chuẩn mực.
“Chuẩn mực” ở đây hiểu theo nghĩa nói chuyện một cách nhẹ nhàng, lịch sự. Một điểm mạnh của tôi khi nói tiếng Nhật là luôn nói một cách “chuẩn mực”, mà thực ra thì tiếng nào tôi cũng nói “chuẩn mực” cả. Kể cả khi tiếng Anh, trong công việc hay khi nói chuyện với khách hàng thì bạn không nên xài “I want to …” mà phải là “I’d like to …”, vì đây mới là chuẩn mực giao tiếp xã giao. Cuối thư hay email sẽ phải là “Best regards” hay “Yours sincerely” vào thì bạn mới có thể là biết giao tiếp được.

Đọc tiếp

3 responses to “Tiếng Nhật xã giao và phỏng vấn Xin Việc

  1. Hiện nay bằng cấp không còn quan trong như xưa, thay vào đó là khả năng và nó thể hiện qua buổi phỏng vấn.
    Và bạn cũng nên lưu ý đến đơn xin việc phải thật ấn tượng để đến được vòng phỏng vấn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.