Nhật Bản cho Việt Nam vay gần 203 tỷ yen


Ngày 22.3, Đại sứ Nhật Bản tại VN và Bộ trưởng Bộ KHĐT đã ký kết và trao đổi công hàm liên quan đến 12 dự án được cung cấp vốn vay thuộc năm tài khóa 2012.

Nhật Bản cho Việt Nam vay gần 203 tỷ yen

Tổng vốn vay của 12 dự án là 202 tỷ 926 triệu yen (2,16 tỷ USD). Khoản vay lớn nhất là 28 tỷ 417 triệu yen, cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung quy mô lớn nhằm cải thiện môi trường Hà Nội tại Yên Xá, Thanh Trì. Ngoài ra còn có Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (19 tỷ 122 triệu yen)…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.