Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào


Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Xe Buýt trường học của Nhà Trẻ

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Dấu hiệu dừng của xe Buýt

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Chó và mèo cùng đi dạo

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Một chiếc bánh hình con cá

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Thư viện miễn phí trong công viên

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Một trăm trẻ em đã xếp hàng để chui qua lỗ này để được chụp ảnh.

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Cú mèo

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Không được quên mang về nhé~~~~

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Con nai đang cố gắng xin miếng ăn

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

E có muốn ăn không nào

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Và cuối cùng chúng cũng được đền đáp từ mọi người

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh ĐàoChùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

Hãy tận hưởng những bước lò cò của bạn

Chùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh ĐàoChùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh ĐàoChùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh ĐàoChùm ảnh vui ở xứ sở Hoa Anh Đào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.