Blog Archives

Tử tù muốn biết giờ hành quyết sớm hơn

Những tử tù ở Nhật Bản muốn được thông báo sớm hơn, thay vì chỉ có vài giờ trước khi bị treo cổ. Nhiều tử tù ở Nhật Bản có thể phải “đợi chờ” nhiều năm trước khi bị tử hình, nhưng

Rate this:

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Pháp Luật, Tin Tức Về Nhật Bản