Blog Archives

Lễ hội Kanda

Lễ hội lịch sử Nhật Bản

Kanda Matsuri được xem là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất của Tokyo, nó cũng được xếp hạng trong số 3 lễ hội lớn nhất Nhật Bản. Được tổ chức bởi Shogun (Mạc chúa, là một cấp bậc

Rate this:

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Posted in Văn Hóa Nhật