VN-News Theme


VN-News Theme

VN-News là theme WordPress “made in VietNam” miễn phí với giao diện thích hợp cho blog tin tức, thủ thuật,… Sau một thời gian ra mắt bản 1.2 còn khá nhiều khuyết điểm, đến hôm nay mình đã làm xong bản nâng cấp là VN-News 1.2.1 với nhiều tính năng và cải tiến đáng kể . Một trong những cải tiến đó là VN-News đã hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (có tiếng Việt), không phụ thuộc vào plugin như bản cũ.

Chú ý Dowload về giải nền Bằng mật khẩu [vietpan.net]

Demo

Max – Magazine News Theme by DeluxeThemes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.