Blog Archives

Lễ hội Takayama

Lễ hội Takayama

Lễ hội Takayama (高山祭, Takayama Matsuri) được xếp hạng là một trong ba lễ hội đẹp nhất tại Nhật. Nó được tổ chức hai lần trong một năm vào mùa xuân và mùa thu, tại thị trấn cũ của Takayama

Rate this:

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Văn Hóa Nhật

Lễ hội mùa xuân Yayoi

Người ta nói, “Mùa xuân của Nikko được bắt đầu với lễ hội Yayoi”. Lễ hội này báo hiệu mùa xuân đang đến trên Nikko, trong đó có các điện và đền thờ được xem là Di sản Thế giới.

Rate this:

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Văn Hóa Nhật