Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản


Cứ vào độ cuối tháng 8 đầu 9 hàng năm là thời điểm mùa Thu ở Nhật Bản bắt đầu. Trong các cách rừng, thảm thực vật lại chuyển sang màu vàng và đỏ trước khi rũ bỏ hết những chiếc lá trên cành xuống mặt đất để sẵn sàng đón đợi mùa Đông khắc nghiệt đang chờ phía trước. Mùa Thu tại Nhật Bản thường kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 11 theo lịch Dương.

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

Cảnh đẹp mùa thu ở Nhật Bản

https://thongtinnhatban.wordpress.com/ Thông tin nhật bản

Có thể những gì tôi ở đây viết với bạn nó sai bét nhưng với tôi viết lách là một cách để thể hiện mình, để nói cho mọi người biết mình là ai. Và cái quan trọng nhất là tôi sẽ trở nên tốt hơn, học hỏi được nhiều hơn qua ý kiến phản hồi từ các bạn.

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Tin Tức Về Nhật Bản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 281 other followers

%d bloggers like this: